Oferta

Sieci komputerowe

Seci komputerowe

Zestaw bazowych e-booków, laboratoriów i testów sprawdzajacych wiedzę obejmuje zagadnienia praktyczne i teoretyczne zawarte w grupie mikrokursów p.n Podstawy Sieci Komputerowych. Zestaw do kupienia w Google Books.

Po zapoznaniu się z materiałami Administrator sieci:

 • rozumie systemy liczbowe:dwójkowy, szesnastkowy potrafi przeliczać liczy w różnych systemach
 • zna symbole urządzeń sieciowych
 • potrafi wyszukiwać informacje w sieci Internet
 • potrafi wykorzystywać programy do rysowania schematów sieci komputerowych
 • rozumie strukturę sieci komputerowej (różne toplogie, LAN, MAN, WAN, Intranet, Internet,Ekstranet)
 • zna i rozumie model ISO/OSI
 • zna podstawy działania Ethernetu
 • rozumie, na czy polega transmisja Full- i Half-duplex
 • rozumie podstawy działania protokołu STP w sieciach warstwy L2
 • rozumie, jak działa i jaka jest rola protokołu ARP
 • zna przykładowe urządzanie L1 i L2
 • rozumie różnice pomiędzy standardami rodziny IEEE 802.11
 • rozumie działanie sieci bezprzewodowych
 • wie, w jaki sposób wdrożyć proste zabezpieczenia w sieciach bezprzewodowych
 • umie skonfigurować urządzenia bezprzewodowe
 • zna podstawy technologii LTE
 • Rozumie, znaczenie protokołu IP
 • potrafi prawidłowo dzielić sieci na podsieci, zna CIDR i VLSM dla IPv4
 • rozumie mechanizm routowania pakietów w sieci komputerowej
 • zna rolę protokołu ICPMP;
 • potrafi wykorzystać "ping" i "traceroute" w praktyce administratora sieci
 • rozumie strukturę adresu IPv6
 • rozumie, w jaki sposób urządzenia komunikują się w Internecie; poznaje elementy routingu dynamicznego
 • rozumie funkcje protokołów TCP i UDP;
 • rozumie rolę portów i gniazd
 • rozumie zasadę działania systemu DNS
 • potrafi wykorzystać program nslookup do rozwiązywania problemów z DNS
 • rozumie mechanizm działania poczty elektrtonicznej
 • rozumie zasadę działania protokołu POP
 • rozumie zasadę działania protokołu IMAP
 • rozumie format przesyłki poczty elektroniczne
 • j rozumie działanie protokołu ftp; potrafi wykorzystać polecenia klienta ftp rozumie strukturę i działanie protokołu
 • HTTP rozumie rolę certyfikatów SSL; rozumie zasadę działania certyfikatów SSL
 • rozumie jaka jest rola serwera i stacji klienckiej w sieci,
 • zna podstawowe małe usługi TCP
 • rozumie zasadę działania protokołu SNMP; potrafi uruchomić protokół SNMP
 • rozumie zasadę działania protokołu DHCP, potrafi skonfigurować serwer i klienta DHCP
 • rozumie zasadę działania protokołu NETBios
 • rozumie podstawy VoIP
 • zna wybrane narzędzia do administracji siecią
 • zna wybrane narzędzia do administracji systemem
 • rozumie podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa sieci
 • potrafi wykonać prostą analizę bezpieczeństwa systemu i sieci
 • rozumie zagrożenia występujące w sieciach i systemach komputerowych
 • rozumie zasadę działania firewalli