Oferta

Rodo

RODO

Ochrona danych osobowych zgodna z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Specyfikacja indywidualnego systemu ochrony danych osobowych

Dokumentacja ochrony danych osobowych (wzory):

 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla każdego pracownika
 • Dokumenty pracownicze (kwestionariusze osobowe, oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności)
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Analiza ryzyka – szablon Excel
 • Rejestr czynności przetwarzania danych – szablon Excel
 • Rejestr naruszeń – szablon Excel
 • Klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych i obowiązki informacyjne
 • Procedura naruszeń

Audyt ochrony danych osobowych:

 • Inwentaryzacja zasobów informacyjnych i informatycznych w Podmiocie
 • Sprawdzenie dopuszczalności przetwarzania danych
 • Analiza zabezpieczeń fizycznych oraz informatycznych
 • Przetwarzanie danych osobowych klientów
 • Analiza dokumentacji kadrowej
 • Analiza funkcjonującego obecnie systemu ochrony danych osobowych
 • Analiza powołania IOD – Inspektora Ochrony Danych
 • Poziom wiedzy i świadomości pracowników
 • Wdrożenie procedur i dokumentacji ochrony danych zgodnych z RODO
 • Wykonanie analizy ryzyka w stosunku do zasobów informacyjnych
 • Opracowanie zaleceń bezpieczeństwa sieci informatycznej i bezpieczeństwa fizycznego
 • Wdrożenie procedury i rejestru naruszeń

Szkolenia

 • Materiały szkoleniowe i publikacje z zakresu ochrony danych
 • Szkolenie stacjonarne lub e-learning z imienną certyfikacją ukończenia szkolenia dla 5 osób

Consulting

 • Consulting ze specjalistą ds. ochrony danych do zastosowania procedur i dokumentacji UE RODO (telefonicznie i/lub mailowo)

Oferta na opracowanie indywidualnego systemu ochrony danych osobowych na podstawie udostępnionych danych.

Opracowanie indywidualnego systemu ochrony danych osobowych zawierającego:

 • Pakiet 1: Dokumentacja ochrony danych osobowych (tylko wzory)
 • Pakiet 2: Audyt ochrony danych osobowych i wdrożenie procedur i dokumentacji ochrony danych zgodnych z RODO (dostosowanie do indywidualnych potrzeb Podmiotu)
 • Pakiet 3: Szkolenia
 • Pakiet 4: Consulting